Nowa kadencja Rady Gminy Wejherowo rozpoczęta: Pierwsza sesja odbyła się w bibliotece Bolszewa

Biblioteka w Bolszewie stała się miejscem inauguracji pierwszej sesji Rady Gminy Wejherowo. W trakcie tego istotnego spotkania, radni dokonali wyboru nowego przewodniczącego.

Sesję uświetnili swoją obecnością nie tylko samorządowcy, ale również mieszkańcy i delegacje z różnych instytucji z terenu regionu. Podczas formalnej części obrad, zarówno radni, jak i wójt złożyli swoje ślubowanie, co symbolicznie potwierdzało rozpoczęcie nowego etapu ich pracy.

– Dziś miała miejsce inauguracja pierwszej sesji nowej kadencji. Radni otrzymali oficjalne zaświadczenie o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. Teraz przed nami otwiera się perspektywa pięciu lat ciężkiej pracy na rzecz naszych mieszkańców – podkreślił Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.

Warto zaznaczyć, że skład Rady Gminy Wejherowo doświadczył znacznych zmian w porównaniu do poprzedniej kadencji. Wójt Kiedrowski wyraża nadzieję, że te zmiany przełożą się pozytywnie na podejmowanie decyzji dotyczących gminy i jej mieszkańców.

– Obecnie w składzie Rady mamy przynajmniej dziesięciu nowo wybranych radnych. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na zaprzysiężenie jeszcze jednego radnego, co najprawdopodobniej nastąpi podczas kolejnej sesji. To stanowisko, które ja jako wójt zdecydowałem się ustąpić. Nowi radni oznaczają świeże spojrzenie i nowe podejście do problemów oraz spraw związanych z gminą. Mam nadzieję, że to przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy – dodał wójt.