Rola i struktura Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie

Na terenie powiatu wejherowskiego, Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie działa jako przedstawiciel administracji rządowej. Jego rola obejmuje działanie w imieniu Starosty Wejherowskiego w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania spokoju i porządku publicznego. Dodatkowo, Komendant działa samodzielnie, realizując czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz sprawując nadzór nad ściganiem sprawców wykroczeń. W przewidzianych przez prawo sytuacjach, ma także prawo do wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie jest organizacją wspierającą Komendanta Powiatowego w wykonywaniu jego zadań. Pełni rolę instytucji kluczowej dla funkcjonowania lokalnej policji.

Stanowisko komendanta powiatowego (lub miejskiego) Policji jest powierzane przez komendanta wojewódzkiego Policji, lecz dopiero po zasięgnięciu opinii starosty. Z kolei pierwszego zastępcę oraz innych zastępców komendanta powiatowego (lub miejskiego) Policji, mianuje komendant wojewódzki Policji na wniosek samego komendanta powiatowego. W sytuacji, gdy stanowisko komendanta powiatowego (lub miejskiego) Policji jest zwolnione, obowiązki te przejmuje komendant wojewódzki Policji do momentu powołania nowej osoby na to stanowisko. Jednak ten czas nie może przekroczyć 6 miesięcy.