Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" zabezpiecza finansowanie na rozwój pomorskich gmin w latach 2021-2027

Umowa pomiędzy Stowarzyszeniem „Bursztynowy Pasaż” a Zarządem Województwa Pomorskiego zapewnia realizację lokalnej strategii rozwoju przez najbliższe siedem lat, od 2021 do 2027. Wartość umowy to imponująca suma ponad 4,9 miliona euro, co w przeliczeniu na złote daje około 23 miliony. Ta kwota ma zostać wykorzystana na poprawę warunków życia w niektórych pomorskich miastach i gminach, takich jak Łeba, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Choczewo, Gniewino i Wejherowo.

Środki te pochodzą z trzech różnorodnych funduszy unijnych, co oznacza, że są to pieniądze otrzymane od Unii Europejskiej. Fundusze te to EFS+, EFRR oraz EFRROW. To właśnie one mają zapewnić realizację szeregu projektów mających na celu stymulację rozwoju wymienionych wcześniej miejscowości.

Zdzisław Chojnacki, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska, która jest jedną z największych gmin w regionie Pomorza, określił podpisanie tej umowy jako moment historyczny dla wszystkich wymienionych gmin. Dodał, że skupią się na rozwoju infrastruktury, wsparciu aktywności gospodarczej oraz inicjatywach o charakterze społecznym i ekologicznym.